Latest News

Staff Photo

DR.C.P.PALIWAL

DR.C.P.PALIWAL
Principal

DR.PRAMOD KUMAR SHARMA

DR.PRAMOD KUMAR SHARMA
Lecturer

DR. Anuradha Paliwal

DR. Anuradha Paliwal
LECTURER

DR. Brahmadutt Sharma

DR. Brahmadutt Sharma
LECTURER

Sh. Ramakant Jaiman

Sh. Ramakant Jaiman
LECTURER

Sh. Roop Ram Yadav

Sh. Roop Ram Yadav
LECTURER

Sh. Satish Kumar Meena

Sh. Satish Kumar Meena
LECTURER

Smt. Kamlesh Sharma

Smt. Kamlesh Sharma
LECTURER

Smt. Manju Sharma

Smt. Manju Sharma
LECTURER

Sh. Sunil Kumar Shukla

Sh. Sunil Kumar Shukla
LECTURER

Sh. Gopesh Sharma

Sh. Gopesh Sharma
LECTURER

Miss. Meenakshi Gupta

Miss. Meenakshi Gupta
LECTURER

Smt. Poonam Yadav

Smt. Poonam Yadav
LECTURER

Smt.Garima Chouhan

Smt.Garima Chouhan
LECTURER

Smt. Nirmala Kumari

Smt. Nirmala Kumari
LIBRARIAN

Sh. Ram Prakash Sharma

Sh. Ram Prakash Sharma
STORE KEEPER

YASHWANT SAINI

YASHWANT SAINI
COMPUTER HARDWARE AND OFFICE ASSISTANT

Sh. Nasruddin Khan

Sh. Nasruddin Khan
ATTEINDANT

Sh. Vishnu Dutt Sharma

Sh. Vishnu Dutt Sharma
ATTEINDANT